Công Văn

STT Tên sản phẩm Theo bản tự công bố số  Xem/Tải xuống
1 Trà Lài Túi Tam Giác (3g x 8 gói) 07/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1yYNb5u364oSImxAQSCSgKaDeH5uztsg3/view
2 Trà Olong Túi Tam Giác (3g x 10 gói) 08/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16mfday97qOg5DwG2N2H3TA_THeJVL8Co/view
3 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Moka  034/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1tXiVBaBg2bPNhiv3VJIj892KwdL3JEtf/view?usp=sharing
4 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Moka Blend  035/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1RySOJ_XU4OphnkNp4CDFrejvyYp98YX7/view?usp=sharing
5 Cà Phê Rang Hương Sô Cô La  036/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_wKTzLZIQXAaCM9lAO-WUrt1uX1JpwFc/view?usp=sharing
6 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Robusta 037/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/101RChvO7uq60AucvCdlyZCw4HmP_436C/view?usp=sharing
7 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Robusta 038/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19ywuVTWxjkATBas5D4t2Vs2W-NDlIlH6/view?usp=sharing
8 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ King  039/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1SYbXXc71cshoY3sGCud-UpxjUgrJ7cSC/view?usp=sharing
9 Cà Phê Rang Nguyên Hạt King  040/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1F8ywuQ0FzbTKWjlNY1tRZQiDWRyRk259/view?usp=sharing
10 Cà Phê Rang Xay Pha Trộn Arabica Culi  041/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1EC0aM0wdLiAc7q3YBG9GvTcV59x94o5X/view?usp=sharing
11 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Có Bơ Smooth 042/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/17KSiCSZ_UBdLeef-EhwsWlWT0alZDUeh/view?usp=sharing
12 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Moka Blend  043/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Gb_1bcvFe83WaBcIETGmsetX7gq6geof/view?usp=sharing
13 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Có Bơ Rich 044/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/11M3AwDgygc2r4R9Ue2xaPCMpoZL73TYJ/view?usp=sharing
14 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Cherry 045/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1d6axYzWhm6_ifNMh1rEd8xfVqvprhEY7/view?usp=sharing
15 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Culi  046/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1m1Ji_T1u9dt-xq5T6p9uejxfQLAt5soy/view?usp=sharing
16 Cà Phê Rang Pha Trộn Robusta Culi  047/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Q8Asg23dt74x3HTw5A7Mr4NS_ozBPOcN/view?usp=sharing
17 Cà Phê Rang Hương Caramel  048/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Rjr2zofIFbHH3nLHYXkooWh2jJN3-qN2/view?usp=sharing
18 Cà Phê Rang Xay Royal Special  049/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1oEo5LhwIDsZ8oo0mmIBMHw-1Z4mfeOlX/view?usp=sharing
19 Cà Phê Rang Xay Robusta  050/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/12aGVwqhOyN95uzYiJF_qcvX_jF4pNtGe/view?usp=sharing
20 Cà Phê Rang Xay King  051/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1O4HaHDycUd0rGuSwYeyHdt-FBbtf1DsY/view?usp=sharing
21 Cà Phê Rang Xay Pha Trộn Arabica Culi  052/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/12GyIHYUpC3jLd7JZSLAmw8KZFIyB9nk_/view?usp=sharing
22 Cà Phê Rang Xay Có Bơ Smooth  053/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1K20L5pjMRHv0vxmCeECxTwHzy2mMu6iy/view?usp=sharing
23 Cà Phê Rang Xay Moka Blend  054/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1-N_MZPuKxDFn1NESC7gxsqkBbKd0ip2n/view?usp=sharing
24 Cà Phê Rang Xay Hương Hạt Phỉ  055/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1pOwfM5BCW9q_Hg9o6uv4e9c-3KmtQuym/view?usp=sharing
25 Xirô Hương Đào  056/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1h-4MS0V9DnrhFVavMi9tos7I5Fjqe1Jk/view?usp=sharing
26 Xirô Hương Hoa Hồng 057/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1i0UN71Y4orGK-s1NMEZuSlHEds3seZSa/view?usp=sharing
27 Xirô Hương Ổi  058/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1g2QDSqC8b0Si-CSuMfCXc5Y4ahRTawY5/view?usp=sharing
28 Xirô Hương Vải  059/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ETwSmDN9nw6B6nsVPeQpgV_-UIAawH9s/view?usp=sharing
29 Xirô Hương Thơm  060/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1DHJZtx4qT6LfiykiwyMJIxWDUSDdgDCC/view?usp=sharing
30 Xirô Hương Cam  061/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1UQ5mz9qPhmjMB3Svp7cdMPKLHVF1a50d/view?usp=sharing
31 Trà Ô Long 80  062/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15Vp3jYDmetoqFGY0r6heGM1v64gCcY6Q/view?usp=sharing
32 Trà Ô Long 60  063/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Ws6VUJTY3rYWQpBm8DF6kqCKaBoMjExU/view?usp=sharing
33 Trà Ô Long 35  064/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1pNbFA-zELdX5K2Tc5ThmxwzmNcBSf-wR/view?usp=sharing
34 Trà Ô Long Cao Cấp  065/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ZGFYAKxkrtZDJ58tbr2DByjg4IxHvpUn/view?usp=sharing
35 Trà Xanh Mới  066/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zDpbuiTsgnOe18M_NKK-AofVzJEI9SFX/view?usp=sharing
36 Trà Xanh 15  067/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/17FZI_fyzD4sJLGXTf9MpG9HchozodCfD/view?usp=sharing
37 Trà Xanh  068/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1MqKXeWERTCMwngz0xFZ72ToqEhrV9Ia4/view?usp=sharing
38 Trà Tân Cương Đặc Biệt  069/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zI9cOUSnY02XFUiC7SKHgG-QdI9P-ogX/view?usp=sharing
39 Trà Móc Câu Đặc Biệt  070/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1p-FFlidDUTDhnI0FlhnC91iKO1KVI6LR/view?usp=sharing
40 Trà Phúc Long (Pha Chế)  071/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Ic2BBBkPSLeAZMEhGZzTlMoMfzOFKxL0/view?usp=sharing
41 Trà Lài Mới  072/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hz_aSWvTc5Y8KROqBSOI2aWnzn8feUFi/view?usp=sharing
42 Trà Lài Đặc Biệt  073/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_UNrEPb5FDqAlyFdKhzDqBgcB46m3Hh6/view?usp=sharing
43 Trà Lài 15  074/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1P0lQvuvwK76bbhUANGh4tro2pz9NNZ_c/view?usp=sharing
44 Trà Lài 60  075/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16Vhpq-D23nVxxnV172P8sTxLkcY0G4tt/view?usp=sharing
45 Trà Lài 30 Bông  076/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19x3yqtkm4DuHa4poiC9x6TC2xniC60uc/view?usp=sharing
46 Trà Buồm Lài  077/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1N9yoYJHbrNn1J2ZKJHGtRvHNMZ8GVZac/view?usp=sharing
47 Trà Lài 90  078/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1gHS3bVpEcKHtr5u-BSgKdCQIFqVnTtlu/view?usp=sharing
48 Trà Cám Đỏ  079/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1gr04IH8xtdRpnilKD2nCo3icdUpFe5zA/view?usp=sharing
49 Trà Cám Lài  080/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1DyM_Erfuipu2bl3ZRUntSTzRgKASHEsG/view?usp=sharing
50 Trà Hương Sen Túi Lọc (Pha Chế)   081/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1PQvG9iUV3sbKEjBseFimkiwHC36IlAKF/view?usp=sharing
51 Trà Hương Sen (Pha Chế) Túi Lọc  082/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1-BZ62yPo4hSRd7_5vzhRen1fSybvT4_d/view?usp=sharing
52 Trà Ô Long (Túi Lọc)/Oolong Tea (Tea Bags)  083/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1-BZ62yPo4hSRd7_5vzhRen1fSybvT4_d/view?usp=sharing
53 Trà Ô Long Túi Lọc (Pha Chế)   084/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1grRhD-tUCScqeeuxVHITV3WskofPFPOV/view?usp=sharing
54 Trà Ô Long Ủ Lạnh Túi  Tam Giác Cao Cấp  085/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1tPKeiKNcxyYlzCPWlWUA1_pGorjx_mrr/view?usp=sharing
55 Trà Xanh (Túi Lọc)/ Green Tea (Tea Bags)  086/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1w8BWbVEb4nEDzQNm3LYFkz51gdC9WMUT/view?usp=sharing
56 Trà Hương Đào (Túi Lọc)/ Peach Flavored Tea (Tea Bags)  087/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1LpfMQO-DbPxnnji_bK8miPxKt6ade9_h/view?usp=sharing
57 Trà Nõn Tôm Ủ Lạnh Túi  Tam Giác Cao Cấp  088/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_pEyDLIedr-SctoqIvW6JgROfoSN9d9S/view?usp=sharing
58 Trà Hồng Trà Túi Lọc (Pha Chế)   089/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1wefyKZG-Q6-FSIqD3ndOVgF9WKj70ZBT/view?usp=sharing
59 Trà Hương Lài (Túi Lọc)/Jasmine Flavored (Tea Bag)  090/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1xpVf2N108ZwYgZ1WXuqNI-BRhTq1FMAP/view?usp=sharing
60 Trà Hương Lài Túi Lọc (Pha Chế)   091/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1BkNQs7WbRT473BzRWzTWA3T4unL5DLlf/view?usp=sharing
61 Trà Ô Long Ủ Lạnh/ Cold Brew Oolong Tea  092/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1YEe_qSDD2y9-3_xWi927VgKy4sjTqA9d/view?usp=sharing
62 Trà Lài Ủ Lạnh/ Cold Brew Jamine Tea  093/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19PMwG_gEyg-5Qfi7tLao4U7Tg1qwKOoB/view?usp=sharing
63 Cà Phê Rang Xay Hương Caramel  094/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1cmCjZ90cuZ5qu7oIpzUjKIebkAYMxJ-p/view?usp=sharing
64 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Moka  095/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/10p2cn-QSIS83wJri_Lx3_RJQYOucEquX/view?usp=sharing
65 Cà Phê Rang Hương Cappuccino  096/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1aDfDbVuW6nCX1j1Pp4w3mYWb3X27BkIU/view?usp=sharing
66 Cà Phê Rang Hương Vanilla  097/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1BogQtzvF9hX49oNazKViRSvlUGBieo2x/view?usp=sharing
67 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Royal Special  098/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1O8mjqh4sbhqLz0qai0aSex3-1H4YzjKZ/view?usp=sharing
68 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Royal  099/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zEv95foDnOvSYN6TEhwu8Mk4y1IrYnA4/view?usp=sharing
69 Cà Phê Rang Phúc long (pha chế)  100/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/179fW4ZN7oSMMT_Ps0nJt-9ZBrG2U-hF9/view?usp=sharing
70 Cà Phê Rang Xay Moka  101/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1D-sgIVqWaISADzMKzxeYwkWiiqbiJu98/view?usp=sharing
71 Cà Phê Rang Xay Hương Cappuccino  102/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1092oba9zc7gYC0hxmzDF-FKVeJQvJcFH/view?usp=sharing
72 Cà Phê Rang Xay Hương Sô Cô La  103/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1fMo0fSQIpqLK1JLo4_iTlxDLPZ99ctO_/view?usp=sharing
73 Cà Phê Rang Xay Hương Vanilla  104/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1atR03OEcUCOw-wpMoq5RL9ZKbHaB0y5i/view?usp=sharing
74 Cà Phê Rang Xay Có Bơ Rich  105/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/18cuNUEBh12HHY3CI1fU-jK_K0yPBZdzp/view?usp=sharing
75 Trà Hương Sen  106/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1k19lBGExm4Md2R_uAK2n-nWQ9izaQR0B/view?usp=sharing
76 Trà Hương Sen Mới  107/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1DKi9TvXUxsxN7R-JsSbByJao8dayplHm/view?usp=sharing
77 Trà Hương Sen Thái Nguyên  108/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1j5UpFSuGTdNEHotF-4d5hGTHwzYejSa7/view?usp=sharing
78 Trà Hương Sen Đặc biệt  109/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_58Myy3Icgr-M9Q9K3JAB8tKD4h7NEIh/view?usp=sharing
79 Trà Hương Sen 15  110/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1rpEOAr-6X83WUils1-vtw3Y67U6cOGXj/view?usp=sharing
80 Trà Hương Sen 80  111/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16Nvq-EQJcHAr0nNljDqIh6DC2AV2S8wA/view?usp=sharing
81 Trà Ô Long   112/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1aBfTDXqJVd8W2q6WBVlT_ZfB9m16knyy/view?usp=sharing
82 Trà xanh Thái Nguyên  113/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/11WcMX_7ExYI4-XVozp1od7Vzyl4-Oxjm/view?usp=sharing
83 Trà Xanh Vạn Lý Hương  114/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ov5TJpZas8HpH_1fVx7Y9CQ7bYkfySLx/view?usp=sharing
84 Trà Đen Việt Nam  115/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1tA0abwilp2ILucz0hmLXPdCmz-PwOKXQ/view?usp=sharing
85 Trà Lài Ủ Lạnh Túi  Tam Giác Cao Cấp  116/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hrePdrFEn1fJJvRDxocQrVskUHeAJeLQ/view?usp=sharing
86 Trà Lài  117/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1d5swihDLPzIL_yDu7K2eNnQ2cvuMLsnd/view?usp=sharing
87 Trà Lài 80  118/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1gWsJ13lItC_ZaHHvS47RDO1bvXuc0Kwp/view?usp=sharing
88 Trà Lài Vạn Lý Hương  119/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15JtP4-Fol3EgArkoCsteEj3y6xjQYX-W/view?usp=sharing
89 Trà Lài Thái Nguyên  120/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1uPPmtHyj7WPV61zLGVDjMQ-u3YotzACb/view?usp=sharing
90 Trà Hương Sen (Túi Lọc)/ Lotus Flavored Tea (Tea Bags)  121/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1xP-r2drUafuyRXDAYjFekkbTHlMNJC4x/view?usp=sharing
91 Trà Ô Long túi Tam Giác (Oolong Tea)  122/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1dczQ1io5Lhlet7wIa0Rp7cB36PYFjUtW/view?usp=sharing
92 Trà Xanh Túi tam Giác/Green Tea  123/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1dczQ1io5Lhlet7wIa0Rp7cB36PYFjUtW/view?usp=sharing
93 Trà Hồng Trà (Túi Lọc)/ Black Tea (Tea Bags)  124/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1jlUKFQfmEDTQE0Mf9KteqdPrJ4tACPBN/view?usp=sharing
94 Trà Hương Vải (Túi Lọc)/ Lychee Flavored Tea (Tea Bags)  125/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ATiLjbycD52-4wiE-rCwh2wFO6UJ0LDb/view?usp=sharing
95 Trà Hoa Hồng (Túi Lọc)/ Rose Black Tea (Tea Bags)  126/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1UXegBqjHRbsjOMw2qfAXkB8pBP0eYhxI/view?usp=sharing
96 Trà lài Túi Tam Giác/Jasmine Tea  127/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1GWb58xJgNeO7bEQEeQQxJ6-Rk1Cd_kAF/view?usp=sharing
97 Trà Hương Sen Túi Tam Giác/ Lostus Flavored Tea  128/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1DnNDf9dip6z9DHCjlT1n1lOVMWgVkR7O/view?usp=sharing
98 Trà Nõn Tôm Ủ Lạnh/ Cold Brew Top Bud Green Tea  129/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1yiWkhnnJX8BdjJJ9tQL99wFCMe6QaKW1/view?usp=sharing
       

Hotline: 1800 6779