Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 961
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 16669
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 13656
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 21449
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 31863
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 17167
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 2300
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hotline: 1800 6779