Đang tuyển 2799
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Tuyển thường xuyên 16786
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 16742
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 25174
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 36727
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 25647
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 3251
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đang tuyển 915
KỸ SƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHƯỚC 3

Đang tuyển 663
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779