Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2020 20155
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 41726
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 55298
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 58709
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hotline: 1800 6779