Đang tuyển 4040

THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Giúp việc cho Trưởng phòng điều hành theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của các chương trình, tổ chức có liên quan đến hoạt động của HTCH.
 • Phối hợp với các bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
 • Giúp Trưởng phòng Điều hành theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định, chỉ thị của Giám đốc giao cho HTCH.
 • Là đầu mối tiếp nhận, rà soát, hồ sơ, tài liệu từ các Chi nhánh, Cửa hàng trực thuộc xin ý kiến trình Trưởng phòng điều hành duyệt.
 • Lưu giữ tài liệu, công văn, hồ sơ trong phạm vi công việc và theo yêu cầu của Trưởng phòng điều hành.
 • Truyền đạt thông tin của Trưởng phòng điều hành tới các Chi nhánh, Cửa hàng và các phòng, bộ phận có liên quan và nhận thông tin phản hồi cho Trưởng phòng điều hành.
 • Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các Chi nhánh, Cửa hàng theo yêu cầu của Trưởng phòng điều hành.
 • Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Trưởng phòng điều hành, lên lịch, sắp xếp kế hoạch công tác và thông báo lịch làm việc của Trưởng phòng điều hành theo tuần/tháng. Ghi chép và sắp xếp các chương trình, thời gian họp của Trưởng phòng điều hành.
 • Lập danh sách thành phần tham dự, khách mời và thông báo nội dung, địa điểm. Chuẩn bị tài liệu và phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của Trưởng phòng điều hành.
 • Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp hoặc làm việc của Trưởng phòng điều hành.
 • Soạn thảo các tài liệu văn bản theo yêu cầu của Trưởng phòng điều hành.
 • Quản lý, lưu trữ các hồ sơ liên quan của Phòng điều hành và các quy định khác theo quy chế làm việc, quy chế quản lý nội bộ.
 • Xem báo cáo doanh thu HTCH hàng ngày và tổng hợp cuối tháng, đối chiếu với Phòng kế toán, và gửi báo cáo đến BGĐ theo quy định.
 • Tiếp nhận lịch làm việc tuần của các Cửa hàng; Tổng hợp lịch làm việc cấp QL và GSC hàng tuần và báo Trưởng phòng điều hành (hoàn thành trước 12h00 thứ hai hàng tuần).
 • Phân tích kế hoạch làm việc tuần của các Cửa hàng, đối chiếu với định biên của các CH để báo cáo kịp thời cho Trưởng phòng điều hành các trường hợp sự dụng nhân sự vượt định biên đã được phê duyệt.
 • Thực hiện các báo cáo thông kê, tổng hợp số liệu theo chỉ đạo của Trưởng phòng điều hành.
 • Chuẩn bị các chuyến công tác cho Trưởng phòng điều hành.
 • Tham gia các chuyến đi công tác cùng Trưởng phòng điều hành (khi có yêu cầu).
 • Các công việc khác theo sự điều động của Trưởng phòng điều hành và Giám đốc/ Ban Giám Đốc.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp bậc Cao Đẳng.
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực hành chánh – thư ký văn phòng.
 • Kỹ năng vi tinh (Microsoft Office: Word, Excel, Power Point)
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Làm việc chuyên nghiệp và chú ý đến chi tiết
 • Kỹ năng tổ chức tốt là điều tiên quyết để quản lý và sắp xếp khối lượng công việc
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
 • Lương : từ 10tr - 13tr.

Ưu tiên CV ứng tuyển gửi về Ms.Thuý - Chuyên viên Tuyển dụng qua email: thuy.nt@phuclong.com.vn 

Số điện thoại: 0911588277

Hồ sơ ứng tuyển nộp trực tiếp tại VP CTY: số 42/24 - 42/ 26 Đường 643 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8

Hotline: 1800 6779