Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 19889
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 44220
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 58051
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 64246
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 44852
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779