Tuyển thường xuyên 16786
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 16742
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 25174
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 36727
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 25647
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 4260
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 37834
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779