Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 442
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 1957
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 318
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2019 280
NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019 90
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 758
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 772
KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779