Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2019 391
KỸ SƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 317
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2019 279
NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019 90
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 758
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 771
KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Làm việc quận 8)

Tuyển thường xuyên 3437
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 34973
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779