Hồ Sơ Công Bố

STT Tên sản phẩm Theo bản tự công bố số  Xem/Tải xuống
1 Bánh Quy Trà Xanh 001/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1PgHJTkKBtDcKXu9oKAQKJGS1m0CU2_fT/view?usp=sharing
2 Bánh Quy Hạt Óc Chó 002/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/13w7NmSQlPO6nABEdjBBynhxQTgDPRrlT/view?usp=sharing
3 Bánh Quy Nam Việt Quất 003/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1a2rZXJPoNrRXjbaX6LngJ-X7YDa22sL1/view?usp=sharing
4 Bánh Quy Yến Mạch 004/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Kt9aSinqBN8EEnXjbXX1DicreYfElkcU/view?usp=sharing
5 Bánh Quy Hạnh Nhân 005/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Jo90D0RD4JD_AJr9MlPCf9kfk2uQ4jF3/view?usp=sharing
6 Bột Kem Hỗn Hợp Phúc Long 007/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1obzPpo5_Z5sk1bRL7eNxWqRwk42cwXoC/view?usp=sharing
7 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Moka 008/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1TiAsv7WDkef2qGerSKv7PBhd2VuPHfHS/view?usp=sharing
8 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Moka 009/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1rhe32VphAaABpuui4BKUnUzFsF3O3BEH/view?usp=sharing
9 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Moka Blend 010/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1pP1gOZ7OrJ-mZRvh9HyZMOMXOO0HLJfM/view?usp=sharing
10 Cà Phê Rang Hương Cappuccino 011/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Q-DWrC4yOzuOrZmHIpM0eEnDXn8ejUl5/view?usp=sharing
11 Cà Phê Rang Hương Sô Cô La  012/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1uh9LsCVZSa3mEq4B6_Iq_fZgmi4Jwsri/view?usp=sharing
12 Cà Phê Rang Hương Vanilla 013/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1iCqHl1h_5PPg6pSiEKDgadWi3U_fnKui/view?usp=sharing
13 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Royal Special 014/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1JExsuX1GeyoF6PICTz5aqTrOAzDRqqOE/view?usp=sharing
14 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Royal 015/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1hO1vAlVNfsRcrTJhN-yKrfCTALKXH4oj/view?usp=sharing
15 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Robusta 016/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1pbtT9CNTdT2JtPXAmdj_ty55oVpd-5XJ/view?usp=sharing
16 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Robusta 017/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1N5qwKDTr36qEHoiPZCOkEgPAdWAf9iqx/view?usp=sharing
17 Cà Phê Rang Nguyên Hạt King 018/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1sW5OgDdtxUK_kJKL-zeNozOr6KTWXe_R/view?usp=sharing
18 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ King 019/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/14YMQS7eeuwzlwZ8ACkEDS-HqsDZ9COcc/view?usp=sharing
19 Cà Phê Rang Pha Trộn Arabica Culi 020/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Vs-BPjhACVPt_4EzCzpnKIGKyaK8lPbE/view?usp=sharing
20 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Có Bơ Smooth 021/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1dhI-ANPqvJ7YLo1j4CDs9httSzOE1m5m/view?usp=sharing
21 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Moka Blend 022/PLH/2021  https://drive.google.com/file/d/1vNji4aHC7iHHPAcvZnrHT5V1wZzkb2tm/view?usp=sharing
22 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Có Bơ Rich 023/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1q3S9Y3UJhvOk64OK-eMpEmWim3aIGhAv/view?usp=sharing
23 Cà Phê Rang Hương Hạt Phỉ 024/PLH/2021  https://drive.google.com/file/d/1jk8hoLSQpyTDin9RQzzJFvpDCltZyQwp/view?usp=sharing
24 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Cherry 025/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1YOeug3TlH2ztuCrRy-DpwZTwXywka9Bi/view?usp=sharing
25 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Culi 026/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Z0tY7kAHW1qTyNtsAtLYZOoh2pjtnFua/view?usp=sharing
26 Cà Phê Rang Pha Trộn Robusta Culi 027/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1oZm2nxOBfvjBrN2299QqdjTKfcOuchJC/view?usp=sharing
27 Cà phê rang Phúc Long (pha chế) 028/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1beiP1UZzM9Ln-hUK6NMhhRcA4HBCsPeP/view?usp=sharing
28 Cà Phê Rang Hương Caramel 029/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1TIQeGm4Dc93fgr1dPexyTmRJ5hhy92qu/view?usp=sharing
29 Cà Phê Rang Xay Moka 030/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1PyVNYSuQBtDEk9c-_vZscnid3S1lw5Qy/view?usp=sharing
30 Cà Phê Rang Xay Pha Trộn Có Bơ Moka 031/PLH/2021  
31 Cà Phê Rang Xay Hương Cappuccino 032/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1RfCR3zHZpHSsndQtxXnC_UjFIqwgvOpc/view?usp=sharing
32 Cà Phê Rang Xay Hương Sô Cô La 033/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1WpNphSyNsf-dEhxvA9wF07EhZINIrVqk/view?usp=sharing
33 Cà Phê Rang Xay Hương Vanilla 034/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1BJSEEXDgrmhYYykBvAjBTP7UUy17Ld9O/view?usp=sharing
34 Cà Phê Rang Xay Royal Special 035/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1_Fyu6k5WpUctytr5TwmKWam41nmE3qQR/view?usp=sharing
35 Cà Phê Rang Xay Robusta 036/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Cyp4qd3B_hlkcEbRhsbTOOpuoU6MRTFq/view?usp=sharing
36 Cà Phê Rang Xay King 037/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1rsoUib5CO2M9cAe4FljCi3StJdqIdY-N/view?usp=sharing
37 Cà Phê Rang Xay Pha Trộn Arabica Culi 038/PLH/2021  https://drive.google.com/file/d/1P16DEEOj9scx1YdhVzrC-S6uz-KL_c78/view?usp=sharing
38 Cà Phê Rang Xay Có Bơ Smooth 039/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1JWoiKlwjQA5RYLkzChakXhlncdzEawNj/view?usp=sharing
39 Cà Phê Rang Xay Moka Blend 040/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1hnucDhb09Fl5MZFqI1nuYGADefMsuodD/view?usp=sharing
40 Cà Phê Rang Xay Có Bơ Rich 041/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1EpO5ODx3BkkFJeub7jo7kPwNH2CaJuPP/view?usp=sharing
41 Cà Phê Rang Xay Hương Hạt Phỉ 042/PLH/2021  https://drive.google.com/file/d/1ImWzsCJsnLa3aDxuQNV_3GgrgnGfFShf/view?usp=sharing
42 Bánh Flan Phúc Long 043/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/10JItLoI4Jh3U1POiNmQ3WbZ_CdlUG6dE/view?usp=sharing
43 Hạt Điều Rang Củi 044/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1AiHwGkIiuMEZrDTmAohCdPAvOsmeRaZ5/view?usp=sharing
44 Hạt Điều Rang Củi Tỏi Ớt 045/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1DLZWOFWibitEehX0dn505pVLASdzO93E/view?usp=sharing
45 Đác Cam 046/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1zUTKzfnABShavt64yffZWi2y2Vo7oB_t/view?usp=sharing
46 Đác Thơm 047/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1dzXtyQkZXlfdi-pFTbQ9iLhHruqO27Pm/view?usp=sharing
47 Mận Dẻo Xào Gừng 048/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1U4YvCLD4xT5FH0xnO3jlwW9ENuviLK8o/view?usp=sharing
48 Gừng Nướng Ngào Mật Ong 049/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1g8ViiIElJdUT9y35Pe5MFQj-WPvEqdua/view?usp=sharing
49 Sữa Chua Phúc Long 050/PLH/2021  https://drive.google.com/file/d/1u5nu5cKdomLBukIeu-36o_KBSrkxEMey/view?usp=sharing
50 Xirô Hương Đào 051/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Q78Lhe0G4yTM8w1-26j0vP5fJHdeZNH0/view?usp=sharing
51 Xirô Hương Hoa Hồng 052/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1woDKdO-pfqn-1qfTifT15jyAp7odcJYT/view?usp=sharing
52 Xirô Hương Ổi 053/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/17XwkMyyVdxEeByBJqOA-_BhkgARXofbf/view?usp=sharing
53 Xirô Hương Vải 054/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/14A4Rl2mAZ18bcQUG8RYfFXjaNK_EDOtv/view?usp=sharing
54 Xirô Hương Thơm 055/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/16XaHBuYERFpZSlg9HuTv1oNioVugis5h/view?usp=sharing
55 Xirô Hương Cam 056/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1d371jgGpAsll1VPSRSco0QnKTnoEHTXC/view?usp=sharing
56 Trà Hương Sen 057/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1xqWKSALEF_wYSYx9Nf9hTocV44yTgb-c/view?usp=sharing
57 Trà Hương Sen Mới 058/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1eIm1sje4gCcLZ9-25WPk1azPnoRmeciY/view?usp=sharing
58 Trà Hương Sen Thái Nguyên 059/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1kFHHohM6LUTtHc-QxC1OPQlTVHXmGDdv/view?usp=sharing
59 Trà Hương Sen Đặc Biệt 060/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1FFev4xFuV2mpmZdu_r5Yk6gR_-YhJXDy/view?usp=sharing
60 Trà Hương Sen 15 061/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1RV6sNV2BMCe74sl7J3jlEt19Eg7mMTW7/view?usp=sharing
61 Trà Hương Sen 80 062/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1oGD8RFE2q_vmhui833srwMENmKb5MUVi/view?usp=sharing
62 Trà Sen Đặc Biệt 063/PLH/2021  
63 Trà Hương Sen 60 064/PLH/2021  
64 Trà Ô Long 065/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1jbaGKcNIP076dKF1qdnx_Xr4qDGRfIAT/view?usp=sharing
65 Trà Ô Long 80 066/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Zujmfo3pN_4joSEfvlcR6SfDdWQUo0WU/view?usp=sharing
66 Trà Ô Long Coop 067/PLH/2021  
67 Trà Ô Long 60 068/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1eUAkKO_ZfmMrNXZefKCZ4HPvSugtT1si/view?usp=sharing
68 Trà Ô Long 35 069/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/12kpRGmTsa5h9nS-PstsVU5uqOEhC3ArF/view?usp=sharing
69 Trà Ô Long Cao Cấp 070/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1YcE2RxX2o0CY7TUCDHDR9I95-W0OXT6a/view?usp=sharing
70 Trà Xanh Mới 071/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1jiYiY6ElnqcGl9VKWmUWgRJdXaxEErZQ/view?usp=sharing
71 Trà Xanh Thái Nguyên 072/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1pv7VbYhCXkTz-3kYHlucExScrBCthQCC/view?usp=sharing
72 Trà Xanh Vạn Lý Hương 073/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1iBwC14N8NwAkfCvuyMZqqpF5f3HrWPXq/view?usp=sharing
73 Trà Xanh Đặc Biệt 074/PLH/2021  
74 Trà Xanh 15 075/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1_lLDW7LZeU0ehHYrRvGnFS9-L-X_1mYk/view?usp=sharing
75 Trà Xanh Loại B/Green Tea Grade B 076/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1UQrmdk37eRwg4cF8r4JuLoWDP0-moJl4/view?usp=sharing 
76 Trà Xanh 077/PLH/2021  https://drive.google.com/file/d/1_xJdIk6vH1WIJ0eLVpudtxecSDeIzile/view?usp=sharing
77 Trà Tân Cương Đặc Biệt 078/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/17f6e62QHebugiEnNR_0YrhNpzVCvDxIO/view?usp=sharing
78 Trà Móc Câu Đặc Biệt  079/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1adJFJNs9IplDVpzpPP0P6G7TR1NFj0CA/view?usp=sharing
79 Trà Phúc Long (Pha Chế) 080/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1EW5OO0NAXyyATORKyXtJvv3t9O85R5yW/view?usp=sharing
80 Trà Xanh Tân Cương Thái Nguyên 081/PLH/2021  
81 Trà Đen Việt Nam 082/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1edtqt8izMj1COqa06_Y3JL6NOdZKaUkt/view?usp=sharing
82 Trà Đen Phúc Long (Pha Chế) 083/PLH/2021  
83 Trà Phổ Nhĩ Việt Nam 085/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1awknnF7viBexPIzrLvRgeY6nvP93WuWA/view?usp=sharing
84 Trà Lài Ủ Lạnh Túi Tam Giác Cao Cấp 086/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1OvQyWpaFZwDotTtZ3nEH47exnMh7RNhq/view?usp=sharing
85 Trà Lài 087/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1H06QuROGAZAWB4SWSNgPzg7zo8gasVKZ/view?usp=sharing
86 Trà Lài Mới 088/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1NjzlFkCRwmzng1G2mPcUhxZaR7cNfcyK/view?usp=sharing
87 Trà Lài Đặc Biệt 089/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1rsOBjFTDnyZ9xuvuk2afuce_WWPrKUG2/view?usp=sharing
88 Trà Lài 15 090/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/112RcCaXdsgTOPCvAih0YvbuLY1FP1qqe/view?usp=sharing
89 Trà Lài 80 091/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1sV05m1f9ZAvSPLTH74RjT-oL9VD5HDLU/view?usp=sharing
90 Trà Lài 60 092/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/10jm3ksSNmGxiPioUYmsD2GzX8jn1kzNR/view?usp=sharing
91 Trà Lài 30 Bông 093/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/16H_Ze0TMUgEBqtX0BNu1GI4YLRCP8pTS/view?usp=sharing
92 Trà Lài Vạn Lý Hương 094/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1o6GG94FMkyV4kWtXyVQVj6xxNm5LOHrD/view?usp=sharing
93 Trà Lài Thái Nguyên 095/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Pw4jTVXh6T7OEajf0D70BBzgtkgXxFsP/view?usp=sharing
94 Trà Buồm Lài 096/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1Znc2z5IpenmC4P1ljJ85jcLZa4N6lT6W/view?usp=sharing
95 Trà Lài 90 097/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1zKUcuSEMeyl4HMxTsLbrwW2W9NQApErV/view?usp=sharing
96 Trà Đen Hương Đào 098/PLH/2021  
97 Trà Đen/ Black Tea 099/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1A3GNMo_oacVAOipbI6bu66UIETKrRSVW/view?usp=sharing
98 Trà Ô Long Thượng Hạng 100/PLH/2021  
99 Trà Hương Sen 30 101/PLH/2021  
100 Trà Cám Đỏ 102/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1k61J9B5iG5h4Dprjm0eTRGHnRhgZNFBo/view?usp=sharing
101 Trà Cám Lài 103/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/13i6LjbEO2NdXrzjJsT-p6jNlITc7-G31/view?usp=sharing
102 Trà Hương Sen (Túi Lọc)/ Lotus Flavored Tea (Tea Bags) 104/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1yfoLoRbySw1o8GjfE2jydutVfhsMaQdy/view?usp=sharing
103 Trà Hương Sen Túi Lọc (Pha Chế) 105/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1mpvEKt3cqokjpG8Z_z8koRykhhi4Smue/view?usp=sharing
104 Trà Hương Sen (Pha Chế) Túi Lọc  106/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/13vO_cO3YVE7aR3lSapsuMgdIbegaSRT1/view?usp=sharing
105 Trà Ô Long (Túi Lọc)/ Oolong Tea (Tea Bags) 107/PLH/2021  https://drive.google.com/file/d/1mSHS4bTlaz8vcOaesINICihbwpD4o1Fr/view?usp=sharing
106 Trà Ô Long Túi Lọc (Pha Chế) 108/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1hw7yMESuGNydLQP1Dzus-zKZVxBwsHDW/view?usp=sharing
107 Trà Ô Long Ủ Lạnh Túi Tam Giác Cao Cấp 109/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1hF74AN0uo-g5HbpefghfFoiYnCYOVOfL/view?usp=sharing
108 Trà Ô Long Túi Tam Giác (Oolong Tea) 110/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1kg-cqXe3Mx0AuK-7R0AV0hBKoJYGkguM/view?usp=sharing
109 Trà Xanh Túi Tam Giác/Green Tea 111/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1TOCdcKbI4F1F-r3yLrPWS_WMnOMLVQjg/view?usp=sharing
110 Trà Xanh (Túi Lọc)/ Green Tea (Tea Bags) 112/PLH/2021

 https://drive.google.com/file/d/1RygF-qsd24mNqIAJ8BxG_oVTMOP1KUSv/view?usp=sharing

111 Trà Hồng Trà (Túi Lọc)/ Black Tea (Tea Bags) 113/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1WyaWDD_sNEnbr5JWXE3Nuln57Gy9ERGm/view?usp=sharing
112 Trà Hương Đào (Túi Lọc)/ Peach Flavored Tea (Tea Bags) 114/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1w3eSoyZpIdAEHiIQuiT8z4L2SIWVI4WY/view?usp=sharing
113 Trà Hương Vải (Túi Lọc)/ Lychee Flavored Tea (Tea Bags) 115/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1aVon4bObeAnLrYSlotYVLWi7Xjnm1Sk0/view?usp=sharing
114 Trà Nõn Tôm Ủ Lạnh Túi Tam Giác Cao Cấp 116/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1HkQM0SmouotgTjro4htuLf31-Rkzg2v8/view?usp=sharing
115 Trà Hoa Hồng (Túi Lọc)/ Rose Black Tea (Tea Bags) 117/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/13hCPZrJ8D6PCljGzr8eQ3D1r5uZtXDkR/view?usp=sharing
116 Trà Hồng Trà Túi Lọc (Pha Chế) 118/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1dmAqWcgHHdgLopoZ-e8GJ5j-H_WUDGK3/view?usp=sharing
117 Trà Hương Lài (Túi Lọc)/Jasmine Flavored Tea (Tea Bags) 119/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1xMf4DmP89C7VmSIHDsDB6PDR8c2XcHhw/view?usp=sharing
118 Trà Hương Lài Túi Lọc (Pha Chế) 120/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1CngB8pwitWi0NGy2M2voAqjHcAI08PWS/view?usp=sharing
119 Trà Lài Túi Tam Giác/Jasmine Tea 121/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1ouTLcso0QN7Fnuw6QUVX83Ohlp8cpnxy/view?usp=sharing
120 Trà Hương Sen Túi Tam Giác/ Lotus Flavored Tea  122/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1fSZPLO-rMvaNvBIFU_vTTn-UtPEpldfZ/view?usp=sharing
121 Trà Ô Long Ủ Lạnh/ Cold Brew Oolong tea 123/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/18PI7cvdL0xAT86_5DlH6vUZuV0Edmljd/view?usp=sharing
122 Trà Lài Ủ Lạnh/ Cold Brew Jasmine Tea 124/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1GO9jQGAL1x08l8AQK4EkRQFUs1wcsJr5/view?usp=sharing
123 Trà Nõn Tôm Ủ Lạnh/ Cold Brew Top Bud Green Tea 125/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1NGw5L3RXVlR1m4IJdgXQbeKVOx-nubcM/view?usp=sharing
124 Xoài Sấy Dẻo 126/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1kkDTivpQg33SZAkc1vwPpMqQURl5uuy8/view?usp=sharing
125 Trái Cây Tươi Sấy Dẻo 127/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1muTbQsPP288yhRvXTtfmI3biX78KoFnG/view?usp=sharing
126 Thơm Sấy Dẻo 128/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/19fMy-OsV8Lsq3FWsQhsV0UNRAnEsf2m2/view?usp=sharing
127 Nho Khô Úc- Australian Premium Sun - Dried Grapes 129/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1HjUD3AX9n1DMCe8mCksN3Xp2St72i4W6/view?usp=sharing
128 Đu Đủ Sấy Dẻo   130/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1_P7ugwFOeMNe_hz5RO58hI9mctoBQUUT/view?usp=sharing
129 Cà Phê Rang Xay Hương Caramel 131/PLH/2021

https://drive.google.com/file/d/1_skkTNL8voZy2fUI2CcRcA7hGpq7SZgb/view?usp=sharing

130 Cà Phê Rang Xay Culi 132/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1dclbtNg6uKuadDHYFGXlKCurIB6cAEor/view?usp=sharing
131 Cà Phê Rang Xay Cherry 133/PLH/2021 https://drive.google.com/file/d/1bgW9XCAUIl6HSGCLxU_ZqsnhVk7UEnro/view?usp=sharing

Hotline: 1800 6779