1817

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG MINIGAME TRUNG THU 2019

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG MINIGAME TRUNG THU 2019:

Tên

Số ngẫu nhiên

Số random

Trà Nguyễn Quỳnh Như 1601 1582
Nhã Hân 3648 3565
Plus Man 4572 4623
An Trần 4865 4988
Nguyễn Trà My 5416 5439
Lý Giai Tâm 6287 6264
Bất Chấp 7698 7789
Ngọc Yuka 8148 8108
Bích Kathy 8938 9131
Ngọc Mika 9719 9340

 

DANH SÁCH THAM GIA HỢP LỆ:

Số thứ tự Tên

Số ngẫu nhiên

1 Linh Truong 2712
2 Leo Lam 1381
3 Van Thinh 2108
4 Đoàn Gia Thế Huy 2605
5 Quỳnh Như 1008
6 Bất Chấp 7698
7 Nguyễn Nhi 8373
8 Trần Minh Tuấn 5667
9 Thùy Dương 2912
10 Duyên Duyên 1989
11 Pham Ngoc 1402
12 Thắng Đức Trần  2376
13 Nguyễn Tuyết Dung 2307
14 Nguyễn Khánh Hà 5797
15 Trà Nguyễn Quỳnh Như 1601
16 Trần Khánh Quỳnh 1011
17 Hoàng Tiên 2309
18 Lam Lam 4205
19 Trang Babie 2102
20 Tran Quoc Minh 1906
21 Hương Cỏ 2057
22 An Trần 4865
23 Huyền Ruby 7491
24 Đào Ngọc An Khang 2015
25 Trần Thị Ngọc Mai 5894
26 Quy Ngoc Gia 1808
27 Bảo Gia 2306
28 Ngọc Bích 1908
29 Ngoc Ka Takashi 3925
30 Thanh Duy 6903
31 Nguyễn Trung 2601
32 Ngọc Nguyễn Kate 4466
33 Ngọc Mika 9719
34 Anh Dung 7458
35 Van Ngoc Nguyen 3346
36 Ngọc Yuka 8148
37 Đào Nguyễn Băng Nhii 2936
38 Hoàng Hằng 1505
39 Huong Lizzie 2511
40 Sì Đức 2508
41 Nguyen Le QNhu 2715
42 Hiếu Hoàng 2630
43 Vũ Phong 2603
44 Nước Lọc Đá 1230
45 Lê Thị Cẩm Vân 2707
46 Nguyen Manh 2380
47 Như Hana 3847
48 Ngọc Miki 8409
49 Nguyễn Kay 4526
50 Lý Giai Tâm 6287
51 Nguyễn Tiến Khôi 2909
52 Lý Hồng Ngân 2897
53 Nhung Kim Trần 1415
54 Trân Châu 2963
55 Ngọc Michael 6588
56 Kim Dáng 1362
57 Lâm Ngọc Hoa 4511
58 Be Tu 3455
59 Trần Thị Mỹ Duy 6553
60 Nguyễn Hoàng Thiên 2659
61 Cao Cẩm Nhung 7266
62 Cà Phê Đá 1904
63 Bé Vui Vẻ 1610
64 Bà Tám Đẹp 1704
65 Khang Nguyễn 3107
66 Ngoc Lee Ka 4345
67 Pham Dung 1656
68 Thanh Duy 8561
69 Thanh Xuân 5635
70 Ngân Jin Yin 1738
71 Liêm Liêm 2307
72 Nghi To Trieu 1508
73 Đình Trung 1911
74 Thùy Loan 2212
75 Tina Ngoc Tse 4058
76 Van Thien 5166
77 Mộng Nam Lam 7057
78 Thảo Thảo 6626
79 Trí Minh 4383
80 Linh Ho 3682
81 Nguyễn Cường 2679
82 Lan Anh Nguyen 1522
83 Bích Kathy 8938
84 Nhi Trần 4710
85 Ka Kit 2165
86 Plus Man 4572
87 Nguyễn Trà My 5416
88 Huệ Minh 1557
89 Mai Phương 6342
90 Na Mây 5372
91 Nhã Hân 3648

 

DANH SÁCH KHÔNG HỢP LỆ

Số thứ tự Tên Số ngẫu nhiên

Lý do

1 Bell Lê 0512 Số ngẫu nhiên không phải là số có 4 chữ số
2 Phạm Chi Bi 0393 Số ngẫu nhiên không phải là số có 4 chữ số
3 Ốc Híp 2019 Thiếu hình trung thu
4 Katie Vy 482 Số ngẫu nhiên không phải là số có 4 chữ số
5 Ngọc Michael 0858 Số ngẫu nhiên không phải là số có 4 chữ số
6 Ngân Ngọc Nguyễn 0607 Số ngẫu nhiên không phải là số có 4 chữ số
7 Pham T Vy 0405 Số ngẫu nhiên không phải là số có 4 chữ số
8 Thanh Thuỷ Nguyễn Huỳnh 0309 Số ngẫu nhiên không phải là số có 4 chữ số
9 Trà Sữa 3089 Thiếu hình trung thu

 

Chi tiết vui lòng xem tại video:

Minigame Trung Thu 2019 là chương trình diễn ra trên Fanpage Phuc Long Coffee & Tea từ ngày 12/8 - 25/8/2019. Người tham gia hợp lệ phải chia sẻ 1 tấm hình với bánh Trung Thu Phúc Long và chọn một số ngẫu nhiên bất kỳ có 4 chữ số. Người may mắn là người có số ngẫu nhiên đã chọn gần giống nhất với số random nhất và sẽ nhận về phần quà là một hộp bánh Trung Thu Song Hảo Trăng Rằm.

Chi tiết Minigame: http://bit.ly/MinigameTT2019

 


Tin liên quan:
 
 

Hotline: 1800 6779