Tuyển thường xuyên 44735
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 58540
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 65135
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 85
NHÂN VIÊN BẢO VỆ VĂN PHÒNG

417
KẾ TOÁN THUẾ CHI TIẾT (Làm việc Q8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 919
NHÂN VIÊN PR MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2020 371
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH

Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2020 978
NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 711
BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH (BẾP TRUNG TÂM)

Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2020 1123
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 2064
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

30/08/2020 1106
TÀI XẾ XE TẢI 2.5 TẤN

Hotline: 1800 6779