Tuyển thường xuyên 56740
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 69919
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 95343
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2020 787
THƯ KÝ VẬN HÀNH

Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2020 2452
NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 3553
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

30/08/2020 1758
TÀI XẾ XE TẢI 2.5 TẤN

Đang tuyển 3589
NHÂN VIÊN SHIPPER

Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020 3675
NHÂN VIÊN THU MUA

Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020 2060
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc ở Q.8)

Đang tuyển 3011
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Tuyển thường xuyên 49575
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779