Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 183
KỸ SƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 124
NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 130
IT NETWORK & SYSTEM ADMINISTRATOR

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 132
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 652
KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Làm việc quận 8)

Tuyển thường xuyên 9345
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 33364
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 27458
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 18465
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 11604
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 3045
GIÁM SÁT BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 3104
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Hotline: 1800 6779