Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 1271
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 14133
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 22144
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 32650
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 18631
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 2445
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đang tuyển 208
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (CA ĐÊM)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 424
NHÂN VIÊN THU MUA

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 174
TRƯỞNG BỘ PHẬN BẢO TRÌ

Đang tuyển 277
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 270
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 130
KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ (Làm việc Q8)

Hotline: 1800 6779