Đang tuyển 15534
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 12819
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 20152
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 30248
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 14121
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 56
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (CA ĐÊM)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 56
TRƯỞNG BỘ PHẬN BẢO TRÌ

Tuyển thường xuyên 3438
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 34976
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779