Tuyển thường xuyên 19048
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (toàn quốc)

Đang tuyển 18390
GIÁM SÁT CA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 27916
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 40111
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Đang tuyển 31508
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 604
NHÂN VIÊN SHIPPER

Tuyển thường xuyên 4584
NHÂN VIÊN BẢO VỆ CỬA HÀNG

Tuyển thường xuyên 38936
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779