Đang tuyển 16669
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 13656
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 21449
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 31863
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 17167
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 162
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (CA ĐÊM)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 147
TRƯỞNG BỘ PHẬN BẢO TRÌ

Tuyển thường xuyên 3680
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 35887
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779