Tuyển thường xuyên 30845
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 43295
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Đang tuyển 36770
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 800
NHÂN VIÊN SHIPPER

Tuyển thường xuyên 4924
NHÂN VIÊN BẢO VỆ CỬA HÀNG

Tuyển thường xuyên 40024
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779