Tuyển thường xuyên 52410
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 65848
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 84487
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 2986
NHÂN VIÊN SHIPPER

Tuyển thường xuyên 47676
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779