Tuyển thường xuyên 9346
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 33364
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 27458
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 18466
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 11604
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 3045
GIÁM SÁT BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 3104
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 1556
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2019 1457
GIÁM SÁT KHU VỰC (TP.HCM)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 1588
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (ĐÀ NẴNG)

Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2019 5876
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TÂN SƠN NHẤT)

Tuyển thường xuyên 13445
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hotline: 1800 6779