Đang tuyển 573
02 KỸ SƯ CƠ ĐIỆN - NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2020 900
TRƯỞNG PHÒNG QA/QC NHÀ MÁY

Đang tuyển 1720
02 KỸ SƯ CƠ KHÍ - NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2020 756
KẾ TOÁN KHO NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC (Làm việc Bình Dương)

Hotline: 1800 6779