Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 183
KỸ SƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 482
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 494
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Hotline: 1800 6779