Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 442
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 1956
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 102
NHÂN VIÊN THU MUA

Đang tuyển 83
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 82
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 43
KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ (Làm việc Q8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 317
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2019 279
NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HÀ NỘI

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019 90
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 758
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 771
KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779