Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 24
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2020 113
NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 196
CHUYÊN VIÊN QA/QC (Làm việc quận Tân Phú)

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2020 217
TỔNG QUẢN LÝ BẾP TRUNG TÂM

Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2020 435
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2020 969
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 509
THƯ KÝ BẾP TRUNG TÂM

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2020 600
TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT KẾ

25/02/2020 711
TÀI XẾ XE TẢI 2.5 TẤN

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 1020
TRƯỞNG BỘ PHẬN CSKH

Đang tuyển 1049
TRƯỞNG PHÒNG HCNS - KHỐI CỬA HÀNG (F&B)

Đang tuyển 180
BẾP PHÓ BẾP BÁNH (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779