Đang tuyển 2844
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 3273
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2020 6
CHUYÊN VIÊN C&B (Làm việc VP CTY Q.8)

Đang tuyển 27
Trưởng Phòng HCNS - Khối Cửa hàng (F&B)

Đang tuyển 72
Bếp phó bếp Bánh - VP CTY

Đang tuyển 688
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 322
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 1207
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779