Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 961
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 2300
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 321
NHÂN VIÊN THU MUA

Đang tuyển 228
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 230
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 98
KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ (Làm việc Q8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 392
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2019 328
NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HÀ NỘI

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019 131
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 854
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 871
KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779