Đang tuyển 4314
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2020 448
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2020 245
THƯ KÝ BẾP TRUNG TÂM

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2020 217
TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT KẾ

20/03/2020 293
PHÓ PHÒNG MARKETING

25/02/2020 295
TÀI XẾ XE TẢI 2.5 TẤN

Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2020 645
BẾP CHÍNH (BẾP Á)

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2020 781
TRƯỞNG BỘ PHẬN CSKH

Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2020 696
CHUYÊN VIÊN C&B (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 512
TRƯỞNG PHÒNG HCNS - KHỐI CỬA HÀNG (F&B)

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020 1467
NHÂN VIÊN THU MUA

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020 809
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Hotline: 1800 6779