Mừng khai trương Phúc Long Vincom Trần Phú - Nha Trang

Mừng khai trương Phúc Long Vincom Trần Phú - Nha Trang

Phúc Long Vincom Trần Phú - Nha Trang: L1-06, Vincom Plaza Trần Phú - Nha Trang, 78-80 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang.

Hotline: 1800 6779